Itseisarvo

Itseisarvo tarkoittaa luvun etäisyyttä nollasta. Itseisarvo on siis aina positiivinen.

Luvun 2 itseisarvo merkittäisiin |2| ja sen arvo olisi 2, sillä luvun 2 etäisyys nollasta lukusuoralla on 2. Myöskin luvun -2 itseisarvo on 2, sillä luvun -2 etäisyys nollasta on 2.

Luvun a itseisarvo on luku a itse, mikäli luku a on positiivinen. Mikäli luku a on negatiivinen on luvun a itseisarvo luvun a vastaluku.

Edellä on sanottu vaikeahkosti itseisarvon määritelmä, joka on merkitty alapuolelle.

Eräiden lukujen itseisarvoja

|4|=4 |-4|=4 |-ℼ |=ℼ |-234|=234

Merkintä |3-5| tarkoittaa lukujen 3 ja 5 etäisyyttä, joka on 2. Eli |3-5|=|-2|=2

Lukujen 2 ja -6 etäisyys saadaan itseisarvolla. |2-(-6)|=|2+6|=|8|=8

Jos kahden luvun itseisarvot ovat yhtäsuuret, ovat luvut samoja tai toistensa vastalukuja.

|a|=|b| → a=b tai a=-b

Kokeile

Voit liikuttaa pisteitä A ja B lukusuoralla. Näet A:n itseisarvon, B:n itseisarvon, Sekä A-B:n itseisarvon.