Usean korkokauden talletus

Kun korko lisätään pääomaan, niin kasvaneen pääoman suuruus saadaan kertomalla pääoma korkokertoimella eli korkotekijällä.

Esimerkki 1. Tilille talletetaan 500 €. Tilin korko on 1,5 %. Kuinka paljon tilillä on rahaa vuoden kuluttua?

Korkokerroin on 1,015.

Jos pääoma kasvaa korkoa useamman vuoden, niin kasvaneen pääoman suuruus saadaan peräkkäisillä kertolaskuilla.

Esimerkki 2. Tilille talletetaan 500 €. Tilin korko on 1,5 %. Kuinka paljon tilillä on rahaa kolmen vuoden kuluttua?

Huomaa, että saatu kertolasku voidaan merkitä myös potenssimerkinnällä:

Tätä ilmiötä kutsutaan korkoa korolle - tilanteeksi.

Yleisenä laskutapana korkoa korolle - tilanteissa voidaan pitää

Esimerkki 3. Liisi tallettaa 10 000 euroa viiden vuoden määräaikaistilille. Kuinka suureksi talletus kasvaa, kun tilin korko on 2,5 % ja korko lisätään tilille aina vuoden lopussa?

Samalla “kaavalla” voidaan selvittää myös muita korkolaskussa esiintyviä osasia.


Esimerkki 4. Liisi tallettaa 4500 euroa kuudeksi vuodeksi. Pääoma kasvaa tänä aikana 5470 euroksi. Mikä oli tilin korkokanta?

Tilin korkokanta on 3,3 %.

Esimerkki 5. Tilille, jonka korko oli 2,6 %, tehtiin neljän vuoden määräaikainen talletus. Tililtä voitiin neljän vuoden jälkeen nostaa 1662,20 €. Kuinka suuri talletus oli tehty?

Talletus oli 1500 €.

Tehtävät

1. Mikä on korkotekijä, jos tilin koroksi on ilmoitettu 1,7 %?

A) 1,017

B) 0,017

C) 1,17

D) 1,0017

2. Tilille talletettiin 1000 € kolmeksi vuodeksi. Tilin korko oli 2,5 %. Millä laskutoimituksella voit laskea, kuinka paljon tilillä oli rahaa kolmen vuoden kuluttua talletuksesta?

A) 1000·1,0025³

B) 1000·1,025³

C) 1000·1,25³

D)1000·1,0025·3

3. Tilille, jonka korko oli 3,25 %, talletettiin 1825 €. Kuinka paljon tililtä voitiin nostaa viiden vuoden kuluttua?

4. Tilille talletettiin 125 €.Mikä oli tilin korkokanta, kun kolmen vuoden talletusajan päättyessä tililtä voitiin nostaa 131,48 €?

5. Sijoitustilille talletetaan 1500 €. Muodosta yhtälö, jolla voidaan laskea tilin korkokanta, kun tilillä on viiden vuoden jälkeen rahaa 1580 €?

6. Tilille talletetaan 1500 € vuodeksi. Tilin korko on 1,5 %.

a) Kuinka paljon tilille maksetaan korkoa?

b) Talletusten korkotuotto on veronalaista tuloa. Korosta maksettavaa veroa kutsutaan lähdeveroksi, joka vuonna 2019 on 30 %. Kuinka korosta maksetaan lähdeveroa?

7. Nettokorkokannalla tarkoitetaan talletukselle maksettavaa todellista korkokantaa. Nettokorkokanta saadaan, kun pankin maksamasta korkoprosentista poistetaan lähdeveron osuus (30%). Tilin korkokanta on 1,5 %. Nettokorkokanta voidaan laskea

A) 1,5 · 0,3

B) 1,5 · 0,7

C) 1,5 - 0,3

D) 1,015 · 0,7

8. Sijoitustilille talletetaan 1250 € vuoden ajaksi. Tilin korkokanta on 1,6 %. Kuinka paljon tilille maksetaan korkoa, kun lähdevero on 30%?

9. Sijoitustilille talletetaan 1250 € vuoden ajaksi. Kuinka paljon tilillä on rahaa vuoden kuluttua, kun tilin korkokanta on 2,00 %?

10. Kuinka paljon tilille oli talletettu, kun viiden vuoden talletusajan jälkeen tililltä oli nostettavissa 19 896€? Tilin korkokanta on 2,6 %. Lähdeveroa ei huomioida.