MAB6

TALOUSMATEMATIIKKA

Aihealueiden sivuilta löytyy teoriaa, esimerkkejä, videoita ja tehtäviä ratkaisuineen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • syventää prosenttilaskennan taitojaan

  • ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä

  • kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa suunnitteluun

  • vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun

  • soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn

  • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä laskelmien tekemisessä ja yhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.