Verotus

Verolla tarkoitetaan verovelvollisen (esim. yksityishenkilö tai yritys) maksamaa rahamäärää. Verot ovat pakollisia maksuja, joita kerätään useista eri kohteista. Esimerkiksi saadusta palkkatulosta pitää maksaa veroa. Pääomatulosta puhutaan, kun saat tuloja esimerkiksi vuokralle antamastasi asunnosta. Näistäkin tuloista maksetaan veroja.

Kaupan tavaroiden ja parturin hiustenleikkauksen hintoihin sisältyy myös veroja.

Arvonlisävero eli alv on yleinen kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden kulutukseen. Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 prosenttia.

Veroilla rahoitetaan mm. julkisia palveluita, esimerkiksi terveydenhoitoa.

VEROKORTTI JA ENNAKONPIDÄTYS

Yksityishenkilöltä peritään veroa ansiotuloista ennakkoverona ennakonpidätysprosentin mukaan. Ennakonpidätysprosentti näkyy saamastasi verokortista. Usein verotoimisto lähettää verokortin suoraan työnantajalle. Työnantaja pidättää ennakonpidätyksen verokortin mukaisesti ja tilittää sen veroviranomaiselle suoraan.

Verokortissa on perusprosentti, jonka mukaan pidätetään veroa tietyn suuruiseen palkkaan saakka. Esimerkin verokortissa tämä perusprosentti on 23,5 % ja sitä koskeva tuloraja on 2500 €/kk. Tulorajan ylittävältä osalta ennakkoveroa peritään lisäprosentin mukaan. Esimerkin verokortissa lisäprosentiksi on merkitty 42,3 %.

Esimerkki 1. Kuinka paljon Paula Palkansaajan palkasta pidätettiin ennakkoveroa, kun Paulan kuukauden palkkatulo oli

a) 2300 €/kk

b) 3200 €/kk

Ratkaisu.

a) Koska palkkatulot ovat tulorajaa (2500 €/kk) pienemmät, pidätetään veroa vain perusprosentin mukaisesti:

b) Palkkatulo ylittää palkkakauden tulorajan. Tulorajaan saakka ennakkoveroa peritään perusprosentin mukaan:

Tulorajan ylittävältä osalta ennakkoveroa peritään lisäprosentin mukaan. Lasketaan ensin tulorajan ylittävä osa:

ja lasketaan sitä koskeva vero lisäprosentin mukaan:

Lopuksi lasketaan verot yhteen:

Tulovero

Valtion tuloveron laskemiseen käytetään valtion tuloveroasteikkoa. Asteikko on progressiivinen, mikä tarkoittaa, että verojen suhteellinen osuus kasvaa tulojen kasvaessa.

Tuloveroasteikko vuonna 2019

Esimerkki 2. Henkilön verotettavat tulot vuonna 2019 olivat 45 300 €. Kuinka paljon hänen on maksettava valtion tuloveroa?


Ratkaisu. Tulot kuuluvat luokkaan 43500 - 76100 €

Vero alarajan kohdalla on 3485,75 €

Lasketaan alarajan ylittävä tulon osa:

Alarajan ylittävästä tulon osasta henkilö joutuu maksamaan vero 21,25 %.

Yhteensä henkilö maksaa tuloveroa

Arvonlisävero

Arvonlisävero (alv) on vero, joka liittyy tavaroiden ja palveluiden kuluttamiseen. Kun ostat kaupasta uudet farkut, on niiden hintaan laskettu 24 %:n vero.

Arvonlisävero lasketaan aina tuotteen verottomasta hinnasta:


TUOTTEEN VEROTON HINTA + ARVONLISÄVERO = TUOTTEEN VEROLLINEN HINTA

Arvonlisäveroa koskevissa laskuissa käytetään usein prosenttikertoimeen perustuvaa laskutapaa (tässä käytetty alv 24%):


TUOTTEEN VEROTON HINTA · 1,24 = TUOTTEEN VEROLLINEN HINTA

Esimerkki 3. Farkkujen veroton hinta on 16,12 €. Laske farkkujen myyntihinta (verollinen hinta), kun alv on 24%.

Esimerkki 4. Kirjan myyntihinta on 24,90 €. Kirjan alv on 10%. Kuinka paljon ostaja joutuu maksamaan arvonlisäveroa?

Arvonlisäveroa joudutaan maksamaan

Tehtävät

1. Tuotteen veroton hinta on 355 € ja alv 24 %. Laske arvonlisäveron suuruus.

2. Tuotteen veroton hinta on 95 € ja alv 24%. Laske tuotteen verollinen hinta.

3. Laske arvonlisäveron suuruus, kun tuotteen verollinen hinta on 53 € ja alv on 24%.

4. Laske tuotteen veroton hinta, kun sen verollinen hinta on 16,80 € ja alv on 24 %.

5. Henkilön verokortissa perusprosentiksi on merkitty 22,5 % ja lisäprosentiksi 38,0 %. Palkkakuukauden tuloraja on 2860,50 €. Kuinka paljon palkasta pidätetään ennakkoveroa, kun kuukausipalkka on 2655 €?

6. Henkilön verokortissa perusprosentiksi on merkitty 22,5 % ja lisäprosentiksi 38,0 %. Palkkakuukauden tuloraja on 2860,50 €. Kuinka paljon palkasta pidätetään ennakkoveroa, kun kuukausipalkka on 3145 €?

7. Tarkastele oheista lahjaverotaulukkoa.

a) Kuinka paljon veroa joudutaan maksamaan, jos lahjan arvo on 4500€?

b) Kuinka paljon veroa joudutaan maksamaan, jos lahjan arvo on 55 000€?

c) Laske, kuinka paljon lahjavero on, jos lahjan arvo on 10 000€.