Verrannollisuus

Suoraan verrannollisten suureiden suhde, eli osamäärä, on aina vakio

jossa k on jokin vakio. Tämä tarkoittaa, että toisen suuren kasvaessa myös toinen kasvaa samassa suhteessa.

Esimerkki 1

Liisa-Petterillä oli 280 merimakkaraa. Ne söivät päivässä 3,5 kg kasviplanktonia. Liisa-Petteri halusi hankkia vielä 140 merimakkaraa lisää farmilleen. Kuinka paljon hänen tulisi varata kasviplanktonia kaikille merimakkaroille ravinnoksi päivää kohden?

Ratkaisu

Merimakkaroiden määrä ja ruoan kulutus ovat suoraan verrannollisia keskenään.

Muodostetaan verranto ja ratkaistaan x

Vastaus: Kasviplanktonia tulisi varata noin 5,3 kg.

Kääntäen verrannollisten suureiden tulo on aina vakio

jossa k on jokin vakio. Tämä tarkoittaa, että toisen suuren kasvaessa toinen pienenee samassa suhteessa.

Esimerkki 2

Liisa-Petteri huomasi, että hänen pankkitilinsä saldo oli kääntäen verrannollinen pubissa vietettyihin tunteihin. Jos hän istui pubissa 5 tuntia oli hänen tilillään rahaa enää 200 €. Hän halusi istua vielä 3 tuntia kauemmin, koska musiikki oli hyvää ja seurakin mitä loistavinta sekä juomat tietenkin halpoja. Kuinka paljon tilillä on rahaa Liisa-Petterin lähtiessä kotiin?

Ratkaisu

Tehdään taulukko

Muodostetaan verranto siten, että toinen suhde käännetään. Eli x:n suhde lukuun 200 on yhtä suuri kuin luvun 5 suhde lukuun 8.

Tilillä on rahaa siis 125€