Geometrinen summa

Kun lasketaan äärellinen määrä geometrisen jonon jäseniä yhteen saadaan geometrinen summa

Kun lasketaan n määrä jäseniä yhteen, tarvitaan ensimmäinen yhteenlaskettava jäsen sekä peräkkäisten jäsenten välinen suhdeluku.

Esimerkki 1

Geometrisen jonon ensimmäinen jäsen on 2 ja toinen 6. Laske kymmenen ensimmäisen jäsenen summa.