Tilastoja

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Yllä on pylväsdiagrammi, joka kuvaa työviikon pituutta. Nopeasti katsottuna nähdään, että viisipäiväinen työviikko on yleisin ja yksipäiväinen on harvinaisin.

Tilastokuvioiden tarkoitus on esittää tilastot helpommin ja nopeammin tulkittavina. Kuviot tuleekin olla tämän vuoksi selkeitä.

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Tilastoja voi esittää myös vaakapylväinä. Yllä on työviikon pituutta kuvaava diagrammi. Yrittäjät näyttäisivät tekevän pisintä työviikkoa.

Kuvioihin voidaan yhdistää useita tietoja, kunhan se pysyy selkeänä. Yllä on musiikin kuuntelun tilasto eri vuosilta. Vuosille on käytetty eri värejä ja vertaaminen vuosien välillä on helppoa ja nopeaa.

Esimerkki 1.

Ohessa on Liisa-Petterin lukion kurssien arvosanat. x tarkoittaa arvosanaa ja f on frekvenssi, eli kuinka monta kyseistä arvosanaa on. Esitetään arvosanat pylväskuviona.

Pylväskaavio on tehty LibreOffice Calcilla. Alla olevalla videolla käydään läpi kaavion luonti.